16478725555+

مشارکت در فروش

تیم آکادمی مقام با دقت شرایط و نیازهای شما را بررسی می‌کند و در صورت موافقت، با شما همکاری می‌کند، همه مراحل ثبت و شروع مشارکت با توافق و ثبت رسمی انجام می‌شود.

آنچه در مشارکت
در فروش ارائه می دهیم

بررسی و آنالیز محصول

بررسی و ارزیابی محصولات شما به منظور بهبود و بهینه‌سازی عملکرد فروش و ارائه تحلیل کامل از بازار هدف و رقبا برای انتخاب بهترین استراتژی‌ها.

مشاوره و ارائه راهکار

ارائه راهکارهای مناسب برای تبلیغات و گرفتن اولین ریویوها برای محصول و راهنمایی در زمینه تعیین قیمت، نگهداری محصول و مدیریت موجودی.

مدیریت حساب آمازون

کمک به تنظیمات اولیه حساب آمازون و فروشگاه شما برای شروع فعالیت و ردیابی سفارشات، مدیریت موجودی و بررسی عملکرد محصولات.

آموزش و آشنایی با فرآیند فروش

ارائه آموزش‌های جامع و کاربردی در زمینه فروش و مدیریت حساب آمازون و پشتیبانی و ارائه راهنمایی‌های دوره‌ای به منظور بهبود عملکرد و رشد فروش.

هزینه های تولید و
فروش در آمازون

هزینه های تولید
و ارسال کالا

1) هزینه های تولید کالا
2) طراحی بسته بندی محصول

3) هزینه ارسال کالا
4) هزینه مالیات و گمرک    

هزینه های
تبلیغات

1) هزینه کمپین های تبلیغاتی
2) تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی    

3) هزینه کوپن ها و دیلها
4) هزینه طراحی های تبلیغات    

هزینه های
مدیریت کالا

1) هزینه های محصولات مرجوعی
2) هزینه های آمازون فی    

3) هزینه های انبارداری کالا در آمازون
4) هزینه های انبارداری خارج از آمازون    

آموزش و آشنایی
با فرآیند فروش

1) هزینه عکاسی از کالا
2) طراحی عکسهای محصول    

3) طراحی و ویرایش صفحه محصول
4) هزینه ابزارهای آمازون    

فرم درخواست
مشارکت در تولید و فروش

    سوالات متداول

    جواب سوال

    Visited 162 times, 1 visit(s) today